Chcete tovar vrátiť, vymeniť alebo reklamovať ?

Vyplňte náš online formulár, ktorý nie je potrebné tlačiť, bude automaticky odoslaný na info@iris-sperky.sk. Pre správne zobrazenie a možnosť uloženia vyplneného formulára je potrebné mať nainštalovaný v počítači najnovší Office.
Ak vám formulár nejde vyplniť alebo uložiť, tak ho vytlačte, vypíšte a zašlite spolu s tovarom.
V nutnom prípade nám svoje požiadavky napíšte rukou v sprievodnom liste.

ONLINE FORMULÁR SI STIAHNITE TU : FORMULÁR

Tovar v pôvodnom stave je možné úplne vrátiť do 14dní od doručenia.
Tovar v pôvodnom stave je možné vymeniť za iný tovar či inú veľkosť až do 30 dní od doručenia.
Tovar odporúčame posielať v poistenej zásielke t.j. poisteným listom v špeciálnej gumovej obálke, ktorú zakúpite len na pošte. Ak sa rozhodnete použiť obyčajnú, prípadne bublinkovú obálku, tak ju odporúčame dobre olepiť lepiacou páskou. Zásielky zasielajte DOPORUČENE, nie na dobierku!
Do zásielky priložte originál faktúry alebo pokladničného dokladu.

Predávajúci podľa obchodných podmienok nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Ďalšie dôležité odkazy:

Adresa prevádzky:

CNC Višňa s.r.o.
J. Alexyho 22704/6
955 01 Topoľčany

kontaktné telefónne číslo: :(+421) 0948 390 311, v pracovných dňoch v čase medzi 09:00 a 15:00 hod. (obedná pauza 12-13:00)
Telefón: :(+421) 0948 390 311
Email: info@iris-sperky.sk
Pracovná doba: Po-Pia 09:00-15:00 hod. (obedná pauza 12-13:00)

Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1.

X